Skip to content

Cultură

la sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Argeșelul a județului Muscel și era formată din satele Hârtiești și Lucieni, având în total 966 de locuitori. În comună existau două biserici și o școală, iar principalii proprietari de pământuri erau P. Baștea, I. Constantinescu, T.N. Vlădescu, A.N. Vlădescu și C. Vlădescu.[7] Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având 660 de locuitori în aceleași două sate.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Muscel din regiunea Argeș. În 1968, comuna a fost transferată la județul Argeș, alipindu-i-se și satele comunei Vulturești, desființate.[9][10] Comuna Vulturești a fost reînființată în 2003, de atunci comuna Hârtiești având alcătuirea actuală.

Patru obiective din comuna Hârtiești sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Argeș ca monumente de interes local, toate fiind clasificate ca monumente de arhitectură:
Biserica „Sfântul Nicolae” (1833) din Hârtiești;
Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” (1852) din Lucieni;
Ansamblul conacului Jean Vlădescu (1926), cu conacul, parcul, incinta și anexele;

Ansamblul conacului C.A. Vlădescu (1936), și el cu conacul, parcul și împrejmuirea cu poartă.