Skip to content

Despre noi

Comuna Hârtieşti din zona Muscel cu un cadru natural de o atracţie deosbită este situata în partea de est a judeţului Argeş,la 28 Km depărtare de oraşul Câmpulung Muscel şi la 40 km depărtare de oraşul Piteşti.

Date geografice

În partea de nord se învecinează cu comuna Boteni şi comuna Poienarii de Muscel, la est cu judeţul Dâmboviţa respectiv Comuna Văleni, la sud cu Comuna Vultureşti iar la vest cu Comuna Mihăieşti.

Pentru a avea o imagine completa a poziţiei geografice a comunei noastre trebuie să o privim şi sub aspectul coordonatelor geografice.

La 3 km vest de comuna Hârtieşti trece meridianul de 25 long. E , care ne situează in mijlocul continentului european iar la 8 km sud de comuna noastră trece meridianul de 45 lat. N ceea ce ne situează la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord,în plină zonă temperată.

Date istorice

Prima atestare documentară a satului Hârtieşti , reşedinţa comunei datează din anul 1475, din vremea domnitorului Laiotă Basarab. 
În acest an domnul muntean a întărit un hrisov mânăstirii Cutlumuz de la muntele Athos mai multe sate şi un munte , printre care se află şi satul Hârtieşti pe Argeşel.

Laiotă Basarab zis Basarab cel Bătrân era fiul domnitorului Dan al II-lea şi a avut 2 domnii:1473-1474 şi din noiembrie 1974 până în 1975.

Vechimea satului Lucieni, cel de al doile sat al comunei, depăşeşte cinci secole şi jumătate fiind o veche aşezare musceleană , cel dintâi sat al comunei Hârtieşti atestat documentar. 

Prima relatare despre această aşezare am întâlnit-o în hrisovul din 10 august 1437 , emis de domnitorul muntean Vlad Dracul prin care se întăreşte Dreptul de stăpânire asupra pământului de aici mai multor boieri.

Celelalte sate care intră în componenţa comunei Hârtieşti , respectiv Lespezi şi Deal au fost constituite ca mici unităţi administrative în anul 1968 , odată cu reforma administrativ –teritoriala.

Membrii primariei hartiesti

PRIMAR - PNL

Ștefan Ion - Cosmin

PRIMAR – PNL
Viceprimar - PNL

Muraru Cătălin - Petre

Viceprimar – PNL
Secretar general

Hepeneț Ana Maria

Secretar general